Alpin Träning

Mer än blått & Rött

Mer än blått och rött

Alpin skidåkning är mer än att enbart sätta käppar i en backe utan det handlar om att placera dem utefter ett syfte som får de aktiva att stäva mot ett specifikt mål med det aktuella passet. Alla fungerar olika vilket betyder att coachningen måste anpassas efter den individ man vill nå.

 

Learning by Understanding What You Are Doing

All heder åt Learning by doing. Det man gör blir man faktiskt bra på. Oftast kommer man tillslut till en nivå där man måste förstå; ”Varför jag gör vad jag gör?” och ”Vad är det som händer när jag gör som jag gör?”  Learning by understanding what you are doing, är ett koncept där man måste förstå vad det är vi gör, vad vi vill uppnå och hur vi tekniskt och taktiskt ska göra för att nå våra mål för att i slutändan prestera bättre.

 

Utbildning

Jag hjälper till att utbilda de aktiva så att de lär sig tänka skidåkning. Genom att tänka skidåkning och förstå skidåkning kommer de kunna utvecklas till att bli sina egna tränare där de själva kan koppla in ytterligare ett sinne i sin analys, ”känslan”. En tränare kan aldrig känna hur en åkare upplever ett åk, däremot kan åkaren göra detta. Förstår åkaren skidåkning och lär hon/han sig bli sin egen tränare kan även detta sinne kopplas på vilket kommer göra att en analys av ett åk kommer kunna nå nya höjder.

Jag utbildar även tränare efter detta koncept där tränarna kan få en förståelse för hur man kan gå till väga för att nå samtliga individer. Eftersom alla fungerar olika finns det ingen förskriven bok om hur vi ska gå till väga för att lösa ett problem. Däremot finns det fler vägar att gå och om man som tränare utvecklar sin kunskapsbank kan man utvidga sina tillvägagångssätt så att man lättare kan nå individen man coachar.